Home » Servicii » Servicii ocazionale
 

Servicii ocazionale


Servicii ocazionale
- achizitionarea in numele beneficiarului de diverse formulare si registre (facturier fiscal, chitantier, registru unic de control, registru inventar, registru de evidenta fiscala), achizitionare stampile si alte formulare solicitate de sistemul legislativ;

- intocmirea si oferirea pe suport electronic a regulamentului intern al angajatorului;


- intocmirea actelor pentru personalul ce urmeaza a fi angajat (cererea de angajare, fisa postului, declaratia angajatului pentru deducerea personala sau pentru copiii minori si alte persoane aflate in intretinere, declaratia angajatorului cu privire la locurile de munca vacante, solicitarea angajatorului pentru executarea examenului medical in vederea angajarii, copii xerox dupa actele necesare angajarii);

- completarea contractului individual de munca;

- transmiterea electronic a contractului de munca

- completarea registrului de evidenta a personalului (angajari, modificari de orice natura intervenite dupa angajare si lichidari personale);

- calcularea salariilor personalului angajat si intocmirea statelor de plata;

- intocmirea actelor pentru personalul ce urmeaza a fi lichidat (cererea de incetare a contractului individual de munca, decizia angajatorului pentru lichidare, nota de lichidare a angajatorului);

-intocmirea statelor de plata si transmiterea lor la I.T.M.;

- intocmirea anexelor pentru evidentierea acordarii tichetelor de masa;

- intocmirea si depunerea ordinelor de plata cu datoriile catre furnizori si intocmirea electronica a acestora la solicitarea beneficiarului, listarea ordinelor de plata in doua exemplare avand la baza o imputernicire din partea administratorului;

- arhivarea documentelor justificativ-contabile, a registrelor de contabilitate si a situatiei financiare anuale (arhivarea tuturor documentelor contabile);

- preluarea extraselor de cont de la bancile comerciale (in baza unei imputerniciri acordate de catre administratorul firmei);

- asistarea la rambursarea de TVA;

- asistarea la diverse controale ale organizatiilor abilitate ale statului;

- obtinerea certificatului de atestare fiscala sau a altor documente de la ANAFDGFP Timis;

- asistarea la desfasurarea operatiunilor de credit (completare formulare tipizate de la diverse banci sau alti creditori, calcul indicatori de bonitate, pregatire dosar de creditare);

- deplasarea la sediul beneficiarului sau intr-o alta locatie la solicitarea acestuia;